Voldoet u aan de eisen van de nieuwe Arbowet?

Vanaf 1 juli 2018 dient u aan alle eisen van de nieuwe Arbowet, die op 1 juli 2017 is ingegaan, te voldoen. Hieronder treft u in het kort de wijzigingen aan.

 

Sluiten Basiscontract

U bent als werkgever verplicht om een ‘basiscontract’ met een arbodienstverlener af te sluiten. Als het goed is heeft uw arbodienstverlener aan u een basiscontract voorgelegd en laten ondertekenen. Check dit goed

 

Preventie

Uw werknemer moet, zonder tussenkomst of toestemming van u als werkgever, een afspraak kunnen maken bij de bedrijfsarts. Het doel van dit ‘open spreekuur’ is arbeidsongeschiktheid voorkomen. De bedrijfsarts moet daarnaast toegang hebben tot de bedrijfsvloer.

Als uw werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, kan de werknemer een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst voert de onafhankelijke second opinion uit.

 

Melden van beroepsziekten

De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Een beroepsziekte is een ziekte of arbeidsongeschiktheid waarbij de oorzaak daarvan verband houd met de werkzaamheden van de werknemer. Door het melden van de ziekten kunnen preventieve maatregelen worden genomen.

 

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker staat de werkgever bij in zijn taken die zijn opgenomen in de Arbowet. Ieder bedrijf dient minimaal één preventiemedewerker te hebben.

Heeft u minder dan 25 medewerkers in dienst, dan mag u als werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De preventiemedewerker heeft de volgende taken:

  • het opstellen en uitvoeren van de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • het adviseren en samenwerken met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over het arbobeleid;
  • het uitvoeren van de arbomaatregelen binnen de onderneming.

 

Uitbreiding inspectiemogelijkheden

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft meer mogelijkheden gekregen om maatregelen en boetes op te leggen. Bij een eerste constatering wordt doorgaans een waarschuwing gegeven. In een enkele keer kan ook direct een boete opgelegd worden. Bijvoorbeeld bij het niet kunnen overleggen van een RI&E bij een arbeidsongeval of het niet hebben van een basiscontract. De boetes kunnen oplopen tot € 1.500 per overtreding.