ONDERNEMERS VAN ZZP TOT MKB

Zo’n 750 bedrijven en organisaties in de wijde omtrek doen zaken met WIJmetAARTS. Of ze nu 0 of 150 personeelsleden hebben, het zijn allemaal ondernemers die we graag helpen bij het waarmaken van hun dromen en doelen. WIJmetAARTS werkt al jaren succesvol samen met dienstverleners, zzp’ers, retailers, verenigingen en nog veel meer ondernemingen.

DE KLANT CENTRAAL

Natuurlijk mag je van ons inhoudelijke kennis en kwalitatieve diensten verwachten. Maar waar het echt om draait is de ondernemer. Jouw wensen staan centraal bij alles wat we doen. Je mag rekenen op een vaste contactpersoon. Contact met ons is altijd informeel en op basis van wederzijds vertrouwen. Pas dan kunnen we samen alles doen om je onderneming verder te helpen.

Recent hebben we onderzoek uit laten voeren onder onze klanten. Onze manier van werken (persoonlijk, transparant, laagdrempelig) oogst veel waardering. Natuurlijk zijn er ook dingen die beter kunnen, daar werken we constant aan. Verder praten we eigenlijk niet zo graag over onszelf. Dat laten we liever aan anderen over. Daarom komen op deze plek binnenkort een paar van onze klanten aan het woord.

WE HOUDEN JE GRAAG OP DE HOOGTE

jun06

Voorgenomen hervormingen concurrentieb...

Het kabinet is van plan om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke proced...
Lees verder
jun06

Fors inkomensnadeel voor nieuwe ouders...

Veel nieuwe ouders gaan er vanaf 2025 in inkomen fors op achteruit. Het inkomensnadeel vloeit voort uit de afschaffing van de IACK...
Lees verder
jun05

Gezonde lunches voor werknemers vrijge...

Arbo-voorzieningen zijn onder voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing. Maar geldt dat ook voor gezonde lunches? Hof Den Haag ...
Lees verder
jun05

Wettelijke eisen voor definitief regle...

Medezeggenschap binnen uw bedrijf begint met een voorlopig or-reglement. Hierin is vastgelegd hoe de or-verkiezingen worden georga...
Lees verder
jun02

Verplichte rekenrente pensioen en lijf...

De Hoge Raad heeft in een drietal arresten geoordeeld dat de wettelijke rekenrente van 4% juist is voor waardering van pensioen- e...
Lees verder
jun02

Toch aftrek hypotheekrente voor Nederl...

Een Nederlander die in België woont, kan onder omstandigheden toch recht hebben op de aftrek van hypotheekrente op zijn Nederland...
Lees verder
jun01

Gevolgen voor giften bij intrekking an...

Ontving u een gift van een instelling met een anbi-status? Dan blijft de vrijstelling die hiervoor geldt in principe in stand als ...
Lees verder
jun01

Wet toekomst pensioenen definitief!...

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor....
Lees verder
mei31

Subsidieregeling praktijkleren vanaf 2...

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk dan of ...
Lees verder
mei31

Bij zieke uitzendkrachten loon doorbet...

Uitzendbureaus die gebonden zijn aan een uitzendcao moeten vanaf 1 juli 2023 het loon van een zieke uitzendkracht doorbetalen tot ...
Lees verder
mei30

Vraag btw zonnepanelen 2022 uiterlijk ...

Kocht u in 2022 zonnepanelen voor op uw woning? En vroeg u de btw die u hierbij betaalde nog niet terug? Kom dan snel in actie. U ...
Lees verder
mei30

Aanvraag SLIM-subsidie voor samenwerki...

Van 1 juni 9.00 uur tot en met 27 juli 2023 17.00 uur is het voor samenwerkingsverbanden in het mkb én voor het grootbedrijf in d...
Lees verder
mei26

Pgb-dienstverleners niet uitsluiten va...

De hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, heeft bepaald dat persoonlijke dienstverleners die minder dan vier dagen ...
Lees verder
mei26

Handhaving btw-vrijstelling zorg, jeug...

Door een arrest van de Hoge Raad zouden instellingen die winst beogen met leveringen en diensten van sociale en culturele aard 21%...
Lees verder
mei25

Automatische incasso motorrijtuigenbel...

Vanaf 1 juni 2023 kan de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagen via automatische incasso aan de Belastingdienst worden betaald....
Lees verder
<
>