Ook dit jaar energietoeslag voor minima

Huishoudens met een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum ligt, hebben ook in 2023 recht op een fiscaalvrije energietoeslag. Het wetsvoorstel hierover is door demissionair minister Schouten bij de Tweede Kamer ingediend. Ook studenten kunnen in bepaalde gevallen voor de energietoeslag in aanmerking komen.

Lamp

Energietoeslag

De energietoeslag is in het leven geroepen vanwege de sterk gestegen energieprijzen na aanvang van de oorlog in Oekraïne. Ondanks dat de energietarieven inmiddels wat zijn gedaald, is de prijs van energie toch nog fors hoger dan die van vóór de oorlog.

Omvang tegemoetkoming

De omvang van de tegemoetkoming bedraagt net als in 2022 € 1.300. Gemeentes hadden al de mogelijkheid in 2023 € 500 uit te keren om de kosten van energie voor het eerste half jaar van 2023 te kunnen drukken. Als gemeentes dit gedaan hebben, kunnen ze voor 2023 dus nog € 800 fiscaalvrij uitkeren.

Speciale regeling studenten

Studenten die zowel een uitwonende beurs als een aanvullende beurs hebben, krijgen in het studiejaar 2023-2024 een eenmalige uitkering van € 400 als tegemoetkoming in de energiekosten. Deze wordt verstrekt door de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en heeft de vorm van een gift.

Let op! Studenten die langer dan standaard over de studie doen en alleen nog maar een lening bij de DUO kunnen afsluiten, vallen buiten de regeling. Het kabinet gaat nog proberen ook deze groep voor de toeslag in aanmerking te laten komen.