Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3

Diegenen die geen of te laat bezwaar maakten tegen box 3 krijgen geen rechtsherstel. Diverse media melden dat Haagse bronnen dat bevestigen.

Geen rechtsherstel

Box 3

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijke behaalde rendement.

Rechtsherstel box 3

Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet bieden. Dit rechtsherstel is op dit moment al geboden aan iedereen die op tijd bezwaar maakte.

Tip! Diegene van wie de aanslag op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststond of nog niet definitief was opgelegd, krijgen ook op korte termijn rechtsherstel.

Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers

De Hoge Raad oordeelde in mei 2022 dat rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers juridisch niet verplicht is. Desondanks zou de regering kunnen besluiten om toch rechtsherstel te bieden. Op verzoek van de Tweede Kamer werden daarom eerder nog verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden aan mensen die geen of te laat bezwaar maakten tegen de box 3-heffing.

Let op! Of dit rechtsherstel geboden wordt en op welke wijze, wordt officieel op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt.

Uitgelekt besluit: geen rechtsherstel

Haagse bronnen melden echter nu al dat tijdens de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar besloten is om geen rechtsherstel te gaan bieden aan deze doelgroep. Dit rechtsherstel zou miljarden gaan kosten en de prioriteit van de regering ligt op dit moment op andere gebieden.