Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

De subsidieregeling voor banen in de zorg, Coronabanen in de Zorg (COZO), wordt weer hervat. De voorwaarden voor de subsidie worden wel aangescherpt. Naar verwachting worden deze voorwaarden eind juni 2022 gepubliceerd en kan er vanaf dan weer aanspraak op de subsidie worden gemaakt.

Medisch

Coronabanen in de Zorg (COZO)

De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Door de subsidie wordt enerzijds de zorg ontlast, terwijl er anderzijds banen ontstaan voor mensen die momenteel in sectoren werken of werkten waar, door corona, tijdelijk minder werk is of was.

Wat valt onder de coronabanen?

De banen waarop de subsidie betrekking heeft betreffen bijvoorbeeld gastvrouwen, zorgassistenten, ADL–ondersteuner, welzijnsassistent of ondersteuner veiligheid.

Fraude

De subsidieregeling voor banen in de zorg is tijdelijk stilgelegd vanwege vermoedens van fraude. Deze vermoedens worden nog onderzocht, maar inmiddels is al wel besloten dat de voorwaarden van de regeling worden aangescherpt.

Voorwaarden aangescherpt

De aangescherpte voorwaarden betekenen dat zorgaanbieders moeten voldoen aan extra waarborgen voor authenticiteit en dat niet direct het hele subsidiebedrag als voorschot wordt uitgekeerd. Verder moeten detacheerders lid zijn van een brancheorganisatie en beschikken over een kwaliteitskeurmerk. Ook worden alle aanvragen gecontroleerd en kunnen nadere stukken ter controle van de aanvraag worden opgevraagd.

Volledige loonkosten plus opslag

De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. Zorgorganisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.