Reclamebelasting, wat verstaan we onder reclame?

Reclamebelasting

ReclameEen gemeente kan een aanslag reclamebelasting opleggen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 

Verordening

Als een gemeente reclamebelasting wil heffen, moet dit zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Hierin kan bepaald zijn dat de belasting slechts in een deel van de gemeente wordt geheven.

Gezellig!

In bovenstaande zaak was aan een café-eigenaar een aanslag reclamebelasting opgelegd van € 541. Volgens de gemeente bestond hiertoe het recht omdat op de ramen van het café het woord ‘gezellig’ met een sticker was aangebracht, alsmede de naam van het café.

Openbare aankondiging?

De rechter moest vervolgens de vraag beantwoorden of dit aangemerkt kan worden als een openbare aankondiging. Volgens vaste rechtspraak moet onder ‘openbare aankondigingen’ worden verstaan alle tot het publiek gerichte mededelingen welke erop zijn gericht de belangstelling te trekken voor hetgeen wordt aangekondigd. In het algemeen dus elke tot het publiek gerichte mededeling van commerciële of ideële aard waarmee de aandacht wordt getrokken voor een dienst, een product of een boodschap.

Onduidelijk

Getoetst aan deze uitgangspunten kwam de rechtbank tot de conclusie dat er met het woord ‘gezellig’ alleen geen sprake was van reclame. Het woord kan namelijk niet als een mededeling worden beschouwd dat er in het pand een café gevestigd is. Bovendien was het overige bewijs in de vorm van foto’s erg onduidelijk. De cafébaas werd daarop in het gelijk gesteld.

Wel belasting voor klok

Overigens is er al snel sprake van reclame en dus van de verschuldigdheid van reclamebelasting. Zo oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden begin dit jaar nog dat er voor een klok aan de gevel van een uurwerkhersteller wél reclamebelasting verschuldigd is.

Heeft u vragen over de heffing van reclamebelasting, neem dan contact met ons op.