Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd!

Bv raadzaam?

CheckEr kunnen verschillende motieven zijn om te kiezen voor overstap naar een bv. Het verschil in belastingheffing in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan een motief zijn. Maar ook als dat verschil geen reden is voor een overstap, kan de overstap naar een bv verstandig zijn in verband met bijvoorbeeld aansprakelijkheid en toekomstige bedrijfsoverdracht.

Fiscale motieven

Hoewel de tarieven in de vennootschapsbelasting een stuk lager zijn dan in de inkomstenbelasting, zal over het algemeen pas bij hogere winsten een bv fiscaal voordeliger worden. Dit komt enerzijds door de belasting die u nog betaalt als u de winst uit de bv uitkeert naar privé en anderzijds door de verschillende ondernemersaftrekken die u in de inkomstenbelasting kunt krijgen (denk aan zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling).

Let op! Wanneer een bv fiscaal aantrekkelijker is dan een eenmanszaak, vof of maatschap is niet eenduidig en zal voor iedereen verschillend zijn. Een grove vuistregel is dat bij een structurele winst vanaf ongeveer € 150.000 de overstap naar een bv fiscaal te overwegen is.

Andere motieven

Naast fiscale motieven spelen ook andere afwegingen een rol bij de keuze om over te stappen naar een bv. Denk aan aansprakelijkheid die vanuit een bv beperkter is dan vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap. Maar ook bijvoorbeeld een (toekomstige) bedrijfsoverdracht kan reden zijn om een overstap te maken naar een bv.

Tip! De motivatie om over te stappen naar een bv, zal altijd een combinatie van verschillende afwegingen zijn.

Vanaf begin 2021

Overweegt u een overstap naar de bv, dan kunt u nu nog regelen dat dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 mogelijk is. Daarvoor moet u in ieder geval vóór 1 oktober 2021 uw intentie om over te stappen naar een bv registeren bij de Belastingdienst.

Tip! Twijfelt u nog, registreer dan in ieder geval toch uw intentie bij de Belastingdienst. Op die manier kunt u, onder voorwaarden, fiscaal nog terug naar 1 januari 2021 als u besluit om over te stappen naar de bv.