Formulier toepassen 30%-regeling 2022 beschikbaar

30%-regeling

U mag uw werknemer bepaalde extra kosten van zijn tijdelijke verblijf belastingvrij vergoeden. U moet die kosten dan aantonen. U kunt er echter ook voor kiezen om 30% van het salaris belastingvrij uit te keren, de zogenaamde 30%-regeling. Dan is geen bewijs nodig.

Ingangsdatum

Wilt u vanaf de eerste werkdag gebruikmaken van de 30%-regeling, dan moet uw formulier binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag u pas gebruikmaken van de regeling vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin u het verzoek via het formulier doet.

Voorwaarden

U mag de 30%-regeling alleen toepassen als uw werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet. Belangrijk is dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt die in Nederland nauwelijks te vinden is.

Specifieke deskundigheid

Een werknemer beschikt voor de 30%-regeling over deze deskundigheid als zijn salaris exclusief de belastingvrije vergoeding in Nederland meer is dan € 39.467. Is de werknemer jonger dan 30 jaar en bezit hij een Nederlandse mastertitel of heeft hij een buitenlandse gelijkwaardige titel behaald, dan moet het salaris exclusief de belastingvrije vergoeding meer zijn dan € 30.001. Voor wetenschappelijke onderzoekers bij een aangewezen onderzoeksinstelling en artsen in opleiding tot specialist kunt u de regeling altijd toepassen.

Niet voor werknemers in grensstreek

De regeling is niet bedoeld voor werknemers in de grensstreek. Bepaald is namelijk dat de werknemer in de 24 maanden vóór de eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer hemelsbreed van de Nederlandse grens woont.

Heeft u vragen over de 30%-regeling, neem dan contact met ons op.