Extra tegemoetkomingen evenementensector

Wanneer vergoeding?

De ATE vergoedt 100% van de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet door konden gaan vanwege het evenementenverbod door corona. De regeling heeft betrekking op publiek toegankelijke evenementen. Evenementen die worden georganiseerd voor de zakelijke markt, vallen in beginsel ook onder de regeling. Ze moeten dan wel publiekelijk of via open inschrijving toegankelijk zijn.

Geen TRSEC

De TRSEC bevat een aantal beperkende voorwaarden, waardoor tal van evenementen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking kwamen. Zo moest er voor voorgaande evenementen een annuleringsverzekering met pandemiedekking zijn afgesloten en mocht een evenement niet gratis toegankelijk zijn. De meeste belemmeringen zijn in de nieuwe ATE komen te vervallen.

Geen vergoeding vaste kosten

Vaste kosten die losstaan van het evenement, zoals de huur van een bedrijfspand en loonkosten voor vast personeel, worden niet vergoed met de ATE. De ATE ziet vooral op vergoedingen voor betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Deze kosten worden voor 100% vergoed.

Let op! Het aanvragen van de ATE sluit op 31 mei 2022 om 17:00 uur. Aanvragen kan via rvo.nl.

Nieuwe regeling vanaf 2022

De ATE en de TRSEC zijn verlengd tot en met 30 september 2022. De tegemoetkomingen worden samengevoegd, zo was eerder aangekondigd, in een nieuwe regeling, de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG).

Inhoud SEG

De SEG bedraagt voor evenementen tijdens een evenementenverbod in het eerste kwartaal van 2022 90%, met de mogelijkheid van een lening voor de resterende 10%. In het tweede en derde kwartaal bedraagt de subsidie 80% en kan de resterende 20% geleend worden. De rente bedraagt 2%. De exacte inhoud van de SEG wordt nog nader uitgewerkt en bekendgemaakt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).