Definitieve NOW Q4 2020 nu aanvragen

NOW 3.1

MobielDe NOW 3.1 voorzag in een tegemoetkoming van maximaal 80% van de loonkosten. De tegemoetkoming was afhankelijk van de omzetdaling, die minstens 20% en maximaal 100% kon bedragen.

Definitieve aanvraag

Een werkgever kon bij zijn aanvraag het omzetverlies schatten. Op basis hiervan werd een voorschot verstrekt. Nu de definitieve omzetcijfers bekend kunnen zijn, dienen deze te worden doorgegeven aan het UWV. Die zorgt dan voor de eindafrekening.

EHerkenning

U kunt uw definitieve aanvraag ook indienen met eHerkenning. U moet dan beschikken over betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger. Een aantal gegevens in dan al ingevuld door het UWV. U kunt uw aanvraag echter ook zonder eHerkenning indienen.

Beslistermijn

Na uw definitieve aanvraag berekent het UWV de definitieve tegemoetkoming zo snel mogelijk en meestal binnen 12 weken. Is extra onderzoek nodig, dan duurt de beslissing langer. U ontvangt deze in ieder geval binnen 52 weken na uw definitieve aanvraag.

Betalingsregeling

Ontvangt u een nabetaling, dan maakt het UWV het bedrag zo snel mogelijk naar u over. U hoeft hiervoor niets te doen. Moet u terugbetalen, dan ontvangt u hierover ook bericht. U kunt dan tevens een betalingsregeling afspreken.