Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd

TVL

TVLDe TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, minstens 30% omzetverlies geleden hebben. De tegemoetkoming bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 maximaal 85% van de vaste lasten, bij 100% omzetverlies. Bij minder omzetverlies werd de tegemoetkoming evenredig verminderd.

Schatting

Het omzetverlies werd in eerste instantie gebaseerd op een schatting. Nu de definitieve omzetcijfers bekend zijn, moet de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Ondernemers worden hier per e-mail op geattendeerd.

Terugbetalen

Ondernemers die het omzetverlies te royaal hebben ingeschat, moeten mogelijk een deel van de ontvangen TVL terugbetalen. Waar dit moeilijkheden oplevert, kan een betalingsregeling worden getroffen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op! Ondernemers die € 125.000 of meer TVL aanvragen, moeten extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct en moeten dit direct meesturen bij het indienen van de vaststelling.

Welk accountantsproduct?

Welk accountantsproduct een ondernemer nodig heeft, hangt ervan af of het bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Als een bedrijf controleplichtig is, heeft men een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig. Is dit niet het geval, dan is een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Heeft u vragen over de TVL, neem dan contact met ons op.