Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet?

Nieuwe steunmaatregelen: horeca en boekhandels

VirusVoor een paar sectoren is een aantal nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Horecaondernemers die getroffen worden door de verplichte nachtsluiting tussen 0.00 en 6.00 uur kunnen in het vierde kwartaal 2021 een beroep doen op de nieuwe regeling Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca (VLN). Voorwaarden zijn onder meer dat de ondernemer minimaal 50% minder omzet maakt dan in het vierde kwartaal 2019 én dat de ondernemer in het tweede en derde kwartaal 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kreeg. Het streven is om de aanvraag voor de VLN in de tweede helft van november open te stellen.

Vanaf 22 september tot en met 15 november 2021 kunnen fysieke boekhandels een vergoeding voor distributiekosten aanvragen met een beroep op een impulsregeling via het portaal van de Koninklijke Boekverkopersbond. Over een tweede steunmaatregel, een garantiefonds om de boekhandels de ruimte te bieden om hun aanbod weer breed in te kunnen kopen, wordt later nog meer bekendgemaakt.

Toch nog uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

De mogelijkheid om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis te vragen is per 1 oktober 2021 vervallen. Ondernemers die echt nog niet in staat zijn om de belastingen die opkomen vanaf 1 oktober op tijd te betalen, kunnen tot en met 31 januari 2022 alsnog uitstel van betaling hiervoor vragen. Voorwaarden zijn onder meer dat de ondernemer tot 1 oktober al uitstel van betaling in verband met de coronacrisis had en dat de onderneming levensvatbaar is. Verder moeten de betalingsproblemen tijdelijk van aard zijn, veroorzaakt zijn door de coronacrisis en op een bepaald tijdstip zijn opgelost. 

Let op! Als de totale belastingschuld € 20.000 of hoger is, moet het verzoek om uitstel van betaling voorzien zijn van een verklaring van een derde deskundige. Is de totale belastingschuld lager, dan volstaat een eigen verklaring.

Bestaande steunmaatregelen

Hoewel de regeling NOW, TVL, Tozo en TONK niet verlengd zijn per 1 oktober 2021, lopen de aanvraag en afwikkeling nog wel door:

  • Tot en met 26 oktober 2021 17.00 uur kunt u nog een aanvraag doen voor de TVL derde kwartaal 2021.
  • De werkelijke omzet voor de TVL eerste kwartaal 2021 moet u uiterlijk 11 november 2021, 17.00 uur doorgeven. Voor de TVL tweede kwartaal 2021 ligt deze deadline op 12 januari 2022 en voor de TVL derde kwartaal 2021 op 2 april 2022.
  • Aanvragen van NOW is niet meer mogelijk. Het aanvraagloket van de definitieve berekening sluit voor de NOW eerste aanvraagperiode 2020 op 31 oktober 2021. Voor de tweede aanvraagperiode 2020 sluit dit loket op 5 januari 2022, voor de derde aanvraagperiode 2020 en de eerste, tweede en derde aanvraagperiode 2021 op 22 februari 2023.

Tip! Hoewel de NOW per 1 oktober is gestopt, kunnen werkgevers vanaf 1 oktober wel weer een beroep doen op de Regeling Werktijdverkorting (WTV).

Kredietregelingen

De volgende garantieregelingen kunnen nog aangevraagd worden tot eind 2021: Borgstelling MKB-kredieten Corona (BMKB-C), Klein Krediet Corona (KKC), krediet via Qredits tot eind 2021, Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor coronaoverbruggingsfinanciering (BL-C), Opengestelde Monumentenlening en Cultuur opstartlening en Cultuurvermogenslening.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C) kan nog tot en met 15 december 2021 aangevraagd worden.

Verlengde en gestopte belastingmaatregelen

Een aantal belastingmaatregelen blijft gelden voor het hele jaar 2021:

  • Het onbelast vergoeden van de vaste reiskostenvergoeding waarop een werknemer op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had.
  • De mogelijkheid om het gebruikelijk loon aan de hand van het omzetverlies t.o.v. 2019 lager vast te stellen.
  • De verhoging van de vrije ruimte in de WKR (het percentage over de eerste € 400.000 loonsom is verhoogd van 1,7% naar 3%).
  • De goedkeuring met betrekking tot de betaalpauze voor rente en aflossing van de eigenwoninglening.
  • De vrijstelling uitkering ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvensgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’ ontvangen door een inwoner van Nederland vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Let op! Niet verlengd, dus gestopt per 1 oktober, zijn de volgende belastingmaatregelen: het btw-nultarief op mondkapjes, coronavaccins en testkits, de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel en de versoepeling van administratieve verplichtingen in de loonheffingen.