Arbeidsjuridisch advies

mr. Mary Ernst

Uw medewerkers maken het verschil voor uw organisatie. Uw personeelsbeleid maakt het verschil voor uw medewerkers!

Personeel is een bepalende factor in het succes van een onderneming. Tegelijkertijd vormt het een grote kostenpost. Het werkgeverschap brengt een groot aantal (juridische) verplichtingen met zich mee. WIJmetAARTS is specialist op het gebied van loonheffingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht.

Heeft u de rechten en plichten van uw personeel goed vastgelegd en is die documentatie afgestemd op actuele wet- en regelgeving? Kent u de regels met betrekking tot ziekte en re-integratie van een werknemer? Het is belangrijk om hier goede afspraken over te maken en deze vast te leggen in meldings- en controlevoorschriften.

Arbeidsconflicten zijn een ander deel van ons domein. Om te komen tot een bevredigende oplossing voor alle partijen is dossiervorming cruciaal.

Hoewel arbeidsjuridische zaken vaak complex in elkaar steken, zijn wij als gesprekspartner praktisch, kritisch en laagdrempelig. WIJmetAARTS belast u niet met zware juridische kost. In plaats daarvan vertalen we de vaak lastige wetgeving naar bruikbare adviezen. Door actief mee te denken ontzorgen we u als werkgever.

Binnen WIJmetAARTS werken juristen en salarisadviseurs nauw samen in een team. Zo kunnen we ondersteuning bieden in alle fases van het werkgeverschap. Omdat we alles onder een dak hebben, weten we wat er speelt in uw onderneming. Zodat we snel en praktisch kunnen adviseren.

OVER MARY (MR.):

Fiscaal recht (Universiteit van Tilburg)
Grotius Academie (postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht)

EEN GREEP UIT ONZE ARBEIDSJURIDISCHE DIENSTEN

Opstellen en screenen van (arbeids)overeenkomsten, arbeidsvoorwaarden, personeelsreglementen;

Advies op het gebied van:

  • ontslag (het indienen van ontslagaanvragen, opstellen van vaststellingsovereenkomsten, …);
  • afvloeiingsregelingen;
  • overgang van onderneming;
  • harmonisering arbeidsvoorwaarden;
  • cao’s;
  • ziekte en re-integratie;
  • beloningsvormen;
  • loongerelateerde fiscaliteit en sociale zekerheid.