Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning?

Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. Uit het coalitieakkoord komt naar voren dat deze jubelton volledig wordt afgeschaft per 1 januari 2024. 

Eerdere volledige afschaffing behoort volgens de minister van Financiën niet tot de mogelijkheden vanwege de tijd die nodig is voor aanpassing van de automatiseringssystemen. Het kabinet onderzoekt echter wel de mogelijkheden om de vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen naar het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen (thans € 27.231). De Tweede Kamer wordt hierover na het krokusreces verder geïnformeerd.

U kunt dus in 2022 nog gebruik maken van de volledige vrijstelling en in 2023 misschien van een lager bedrag (€ 27.231). 

Bedrag in 2022

In 2022 bedraagt de ‘jubelton’ € 106.671. Dit bedrag kan dus geschonken worden voor een eigen woning zonder dat schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Voorwaarden jubelton

Een jubelton is mogelijk als de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en de jubelton gebruikt om:

  • een eigen woning te kopen of te verbouwen, of
  • de hypotheek of restschuld van zijn/haar eigen woning af te lossen, of
  • de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn/haar eigen woning af te kopen.

Tip! Lukt het niet om een in 2022 geschonken jubelton meteen aan een van deze doelen te besteden? Dan is het, onder de huidige wettelijke bepalingen, mogelijk om de besteding nog plaats te laten vinden in 2023 of 2024. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe wettelijke bepalingen vormgegeven gaan worden. Houd daarom rekening met de mogelijkheid dat deze spreidingsmogelijkheid per 1 januari 2024 vervalt en besteding in 2024 niet meer plaats kan vinden.

Let op! De afschaffing van de jubelton volgt uit het coalitieakkoord maar moet dus nog in een wetsvoorstel worden opgenomen. Vervolgens moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nog met dit wetsvoorstel instemmen.

Wilt u gebruikmaken van de jubelton – nu het nog kan -, neem dan contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.