Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek

Vervroegd aflossen

Het vorige kabinet heeft eerder extra uitleg gegeven over de kosten bij het vervroegd aflossen van een hypotheek. De kosten die een financier rekent vanwege het vervroegd aflossen van een lening, mogen kort gezegd niet hoger zijn dan het verlies aan rente-inkomsten dat de financier lijdt door het vervroegde aflossen van de lening.

Inzicht in de kosten

De berekening van deze kosten is vastgelegd in een Leidraad van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Daarin is ook opgenomen dat de financier de consument deugdelijk inzicht dient te geven in de kosten die in rekening worden gebracht bij het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening.

Rentevrije hypotheek

Het vorige kabinet heeft ook duiding gegeven aan de fiscale spelregels bij een rentevrije hypotheek. Bij een rentevrije hypotheek wordt de woning veelal door een geldverstrekker gekocht en voor een hoger bedrag doorverkocht aan de eigenlijke kopers. Deze lossen dit bedrag in termijnen af of bijvoorbeeld via een aandelenplan. Op deze manier wordt toch een hogere vergoeding betaald, zonder rente in rekening te brengen.

Kostenaftrek rentevrije hypotheek?

Voor de vraag of de kosten van een dergelijke hypotheekvorm aftrekbaar zijn, is onder meer van belang of voldaan wordt aan de fiscale voorwaarden met betrekking tot de aftrek van de kosten van een eigen woning. Dit betekent onder meer dat de hypotheek in maximaal 30 jaar moet worden afgelost en dat de waardeontwikkeling van de woning ten goede moet komen aan de uiteindelijke koper.

Hogere kosten

Rentevrije hypotheken kennen voor de overdrachtsbelasting vaak meerdere eigendomsoverdrachten. Afhankelijk van de vorm kan soms zelfs 8% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Een rentevrije hypotheek is daarom in het algemeen vaak duurder dan een hypotheek waarbij wel rente berekend wordt.